dilluns, 13 de febrer de 2012

PK2 Traza - Centrals Fructícoles


L'aplicació PK2 Traza permet fer la gestió d'una central abarcant un ampli ventall de funcionalitats:

- Introducció de dades: parcel·les, productors, varietats, calibres, confeccions, tipus d'envàs, clients, usuaris de la aplicació, etc.

- Entrada de producte: entrada de les dades de palots provinents d'una parcel·la i un productor.- Tractaments post collita: aplicacions de productes o tractaments necessaris per a mantenir el bon estat de la fruita.

- Entrada i moviments en càmera: control de les entrades i moviments de productes cap a les càmeres i entre elles.
(Exigit pel codi BRC per a clients anglesos)

- Processament de la fruita: sortida del producte de la càmera, bolcat a la classificadora o equipament adient, etiquetat de les caixes i palets.

- Gestió d'albarans de venda: creació d'albarà de venda pel client.

- Gestió d'envasos: control de cessions a productors de palots i  altres envasos.

- Escandalls de fruita: gestió de control de calibres per als pagaments al productor.

- Stock de producte en central: control d'stock de producte sense acabar en càmera.

- Stock de producte acabat: control d'stock de producte acabat en palets a la càmera d'expedició.- Reserva de producte finalitzat: per a reservar producte de l'stock acabat en càmera d'expedició.

- Càrrega del vehicle: control del procés de càrrega dels vehicles de transport amb una PDA WIFI, per a evitar errades de càrrega per lectura i escriptura manuals.

- Entregues a compte a productors: control d'avançaments als productors, abans de realitzar els escandalls finals.

- Liquidació de fruita a productors: generació de factura de pagament segons escandall.

- Facturació d'albarans de venda: generació de factures des dels albarans de venda.

- Exportació de dades a comptabilitat: exportar dades de facturació a programes externs de comptabilitat (format Contaplus).
I de forma opcional els següents mòduls que requereixen la integració amb sistemes externs:

- Pesatge de vehicles industrials: integració amb bàscules pont per a pesatge de vehicles d'entrada.- Pesatge de palets en bàscula: per al pesatge concret dels palets amb producte acabat.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes